Χρειάζεται στρατηγική για να πετύχεις το αποτέλεσμα!

Ο σχεδιασμός μια επιτυχημένης στρατηγικής Μάρκετινκ είναι ο σημαντικός παράγοντας  που θα οδηγήσει μια επιχειρήση στη επιτυχία. Πολλές φορές είναι σημαντικότερο ακόμα και από τα προιόντα ή τις υπηρεσίες που έχει μια επιχείρηση.

Στο σωστό σχεδιασμό χρειάζεται μια πολύ καλή συνεργασία και να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες παράμετροι:

1.Ανάλυση και Περιγραφή Αγοράς - Στόχου

Έρευνα εκτός του περιβάλλοντος της επιχείρησης μας και μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά στόχο μας 

2. Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Καθορισμός του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος θα μας διαφοροποιήσει ως προς τα μάτια των πελατών . Θα ορίσουμε γιατί η επιχείρησή  είναι διαφορετική από άλλες του είδους.

3. Σχεδιασμός Στρατηγικής

Περιέχει την έμφαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή μέσα προβολής, ή τρόπους να τοποθετήσουμε την εταιρεία μας και της υπηρεσίες μας με ένα μοναδικό τρόπο στα μυαλά των πελατών μας.

5. Marketing Υλικά

Ανάλυση πιθανών τρόπων προσέγγισης πελατολογίου με τον τρόπο που θέλουμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμα μας. 

6. Planning

Εφαρμοφή των παραπάνω αποφάσεων και ορισμός online και offline πηγών επιρροής

share :